قالیشویی شربت اوغلی شعبه اصلی تهران

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ریشه بافی

ریشه بافی در قالیشویی شربت اوغلی

ریشه بافی فرش در قالیشویی شربت اوغلی به صورت تخصصی انجام میگیرد. ریشه بافی فرش دستباف ریشه بافی تخصصی است که برای مقابله با از بین رفتن فرش به کار گرفته می شود. با استفاده زیاد از فرش ممکن است ریشه های آن آسیب ببیند که برای رفع آسیب موجود در ریشه فرش، عملی به […]

تماس با شربت اوغلی